Диққат! Виртуал қабулхона тест режимида ишламоқда !
Термиз давлат университети ректори
Тошқулов Абдуқодир Хамидовичнинг
Виртуал қабулхонаси

 

Сизда ?ал этилмаган масалалар, муаммолар, ариза, шикоят ёки таклифлар борми? У ?олда мурожаатингизни тў?ридан-тў?ри Термиз давлат университети ректорига юборишингиз мумкин.

Мурожаатни юборинг
Мурожаатни юбориш учун барча майдонларни тўлдириш шарт

Оммавий оферта

?урматли фойдаланувчи!

 

Сизга Термиз давлат университети ректорига бевосита электрон тарзда мурожаатларни юбориш имконияти та?дим этилмо?да. Шу билан бирга, Сизнинг юбораётган мурожаатингиз расмий ма?омга эга эканлигини ?ам эслатиб ?ўймо?чимиз. Шу сабабли, Сиздан ?уйидагиларни унутмаслигингизни сўраймиз:

 

1. Жисмоний шахс сифатида мурожаат йўлласангиз фамилиянгиз (исмингиз, отангизнинг исми), яшаш жойингиз тў?рисидаги маълумотлар кўрсатилган ва мурожаатингиз мо?ияти баён этилган бўлиши шарт. Юридик шахс сифатида мурожаат йўлласангиз юридик шахснинг тўли? номи, унинг жойлашган жойи (почта манзили) тў?рисидаги маълумотлар кўрсатилган ва мурожаатнинг мо?ияти баён этилиши талаб этилади.

 

2. Ало?ида эътибор беринг! Ту?мат, ?а?орат сўзлар ишлатилган ва ёл?он хабар берувчи мурожаатларни та?дим этиш мумкин эмас.

 

3. Шунингдек, ?уйидаги ?олатларда мурожаатларингиз рад этилиши мумкинлигини эслатиб ўтмо?чимиз:

• одобсизлик мазмунидаги мурожаатлар (уятсиз ёхуд ?а?оратли иборалар, та?дидлар, манти? ва маъноси бўлмаган таклифлар ва шунга ўхшаш мурожаатлар);

• мурожаат матнида тушунарсиз ?ис?артиришлар ёки реклама материаллари мавжуд бўлган, таркибида ани? аризалар, шикоятлар ёки таклифлар бўлмаган мурожаатлар.

 

4. Шунингдек, фойдаланувчининг бир неча бор битта масала бўйича жавоб берилган мурожаатини ?айта юборилганда агар унда янги важлар ёки ?олатлар келтирилмаган бўлса, кўриб чи?илмайди.

Мазкур шартларнинг барчаси Ўзбекистон Республикасининг амалдаги ?онунчилигидан келиб чи??ан ?олда белгиланган.

Танишдим.

ТерДУ © Барча ҳуқуқлар ҳимояланган